Tấm bên

Tấm bên, kết hợp kèm với khuôn, là một phần cần thiết cho dây chuyền sản xuất AAC. Sau khi khối bê tông đúc được dỡ khỏi khuôn, tấm bên vẫn gắn vào khối bê tông tươi đến các khâu tiếp theo như cắt, nhóm, chưng và đóng gói. Tấm bên của chúng tôi được hàn bằng các loại thép chữ U , thép chữ H, ống thép và thép tấm mang lại cấu trúc hiệu suất cao. Sau vài năm sử dụng, sự biến dạng quan sát được chỉ là rất nhỏ.

Sản phẩm liên quan
THÔNG TIN PHẢN HỒI