Trang chủ » Sản phẩm » Khu vực đóng gói » Băng chuyền thành phẩm

Băng chuyền thành phẩm

Băng chuyền thành phẩm được sử dụng để truyền tải những khối bê tông hoàn thiện trong khâu đóng gói sản phẩm. Là một băng tải xích, thiết bị này thường đi kèm với một thiết bị hợp nhất ngăn xếp, vận hành tích hợp với cần trục kẹp thành phẩm và máy dán nhãn tự động để đóng gói các khối AAC.

Đầu tiên, các cần trục kẹp sẽ đặt những khối bê tông lên dây chuyền băng tải. Sau đó, các khối này sẽ được chuyển đến máy dán nhãn. Cuối cùng, một xe nâng sẽ chuyển giao các khối bê tông đã được đóng gói về khu vực xếp thành phẩm.

THÔNG TIN PHẢN HỒI