Silo chứa bột

Silo chứa bột có vai trò khá quan trọng cho việc dự trữ vật liệu cho một dây chuyền sản xuất AAC. Silo có khả năng phù hợp để lưu trữ các loại hạt khô và bột, tránh sự xâm nhập của độ ẩm và bụi bẩn. Thùng chứa bột còn bao gồm các tính năng như yêu cầu diện tích lắp đặt nhỏ cũng như thao tác bốc dỡ đơn giản.

Trong dây chuyền sản xuất AAC, silo chứa bột được sử dụng để trữ xi măng, vôi và tro bay. Ngoài ra, điều kiện sử dụng còn phụ thuộc vào sức chứa và khoảng cách vận chuyển trong nhà máy.

THÔNG TIN PHẢN HỒI